Přední

Nelze indexovat přední kroužek řetězu!

Nelze indexovat přední kroužek řetězu!
  • 1665
  • Johnathan Melton
  1. Pokud by se přední přehazovačka dotkla řetězu?
  2. Proč je můj přesmykač tak tuhý?
  3. Proč se tře můj řetěz?

Pokud by se přední přehazovačka dotkla řetězu?

Správně nastavená přední přehazovačka by měla posunout řetěz mezi předními převodníky, ale nevyhodí jej z kroužků. Základní nastavení předního měniče je výška, otáčení, omezovací šrouby a vnitřní napnutí drátu (nastavení indexu). ... Je třeba také namazat vnitřní vodiče kabelu.

Proč je můj přesmykač tak tuhý?

Z nějakého důvodu je pohyb řetězu ze středního prstence na velký prsten vpředu velmi tuhý. Toto je vedení kabelů k přední přehazovačce. ... Přední přehazovačka je správně seřízena (nízký i vysoký šroub jsou správně nastaveny). Pokud zatlačíte na páku opravdu silně, pak se všechno zařadí správně.

Proč se tře můj řetěz?

Důvodem tření řetězu je, že kabel je příliš volný. A když je příliš volné, řazení na velký převodník má za následek pouze částečný posun. Při dostatečném napnutí lanka přesmykače se klec přehazovačky přesune na celou svou vnější hranici a bude zde volný prostor pro řetěz - a žádné tření.

Pokud používám přední brzdu, měl bych vždy přesunout svoji váhu dozadu nebo stačí pouze vyztužení rukama?
Mám použít přední nebo zadní brzdy?Přední nebo zadní brzdy mají větší brzdnou sílu?Což je nejúčinnější brzda pro manévrování nebo pomalou jízdu vpředu...
Jednokotoučová brzda vpředu na motocyklu SS?
Která brzda je přední brzdou na kole?Můžete nasadit kotoučové brzdy na jedno rychlostní kolo?Pokud byste na kole používali přední nebo zadní brzdy?Kte...
Jak tolerantní je rozsah předních měničů převodů?
Co je kapacita přesmykače?Jsou přední přehazovače zastaralé?Což je důležitější přední nebo zadní přehazovačka?Jsou všechny přesmykače stejné?Co je roz...

Zatím žádné komentáře