Vykonavatel

Může mi někdo říct, co jsem zde zdědil?
Jak mohu zjistit, jestli jsem něco zdědil?Musí exekutor informovat příjemce??Musí být vyrozuměni dědicové?Co je důkaz o dědictví?Jak poznám, jestli js...