Obnovení

Projekt obnovy, potřebná pomoc
Jaký je hlavní účel projektu obnovy?Jaké jsou kroky k obnově přírodních oblastí??Jaké jsou tři hlavní úvahy, které ovlivňují úspěch projektu obnovy mo...