Škrtící klapka

Je možné pouze plyn v polovině pohonu?
1 Odpověď. I když si nejsem vědom žádných příkladů škrticí klapky ovládané uprostřed pohonu, je to jistě možné. S běžnou klikou na kolo bude motor se ...
Ebike plyn nefunguje
Pokud plyn stále nefunguje, obraťte plyn a pomocí funkce chůze zkontrolujte, zda se motor může otáčet. ... Motor by se měl pomalu otáčet rychlostí chů...